Nau Mai Haere Mai, Pikimai

KO MAUAO TE MAUNGA

KO TAURANGA TE MOANA

KO NGĀI TE RANGI TE IWI

KO MATAATUA TE WAKA

Content

Papaki tu ana ngā tai ki Mauao
I whakanukunukuhia, i whakanekenekehia
I whiua rerehia e Hotu a Wahinerua  ki te wai

Ki tai wīwī, ki tai wāwā
Ki te whai ao ki te whai mārama.
Ko te wehi ki te Tongarerewa Kāmehameha te tīmatatanga me ye whakaotinga o ngā mea katoa.
Ngā mate o te wā, hāere, hāere, hāere atu.

Hāere atu ki ngā mātua tūpuna ki te kāinga tūturu mō te tangata.
Tātou katoa kua whakakōtahihia mai i raro i tēnei pāetukutuku ipūrangi, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.


Kei roto i ēnei iringa kōrero ngā kupu pānui mo ngāitātou hei pūpuritia, kia tipu, kia hua, kia puāwai.
Waiho mā ēnei kupu hei tautoko, hei manaaki, hei hiki te oranga o ngā whānau me ngā hapu o Ngai Te Rangi, me ngā uri katoa o ia whakatipuranga.