Nau Mai Haere Mai Whakatau Mai

KO MAUAO TE MAUNGA

KO TAURANGA TE MOANA

KO NGĀI TE RANGI TE IWI

KO MĀTAATUA TE WAKA

Content

Papaki tū ana ngā tai ki Mauao
I whakanukunukuhia, i whakanekenekehia
I whiua rerehia e Hotu a Wahinerua  ki te wai

Ki tai wīwī, ki tai wāwā
Ki te whai ao ki te ao mārama.
Ko te wehi ki te Tongarerewa Kāmehameha te tīmatatanga me te whakaotinga o ngā mea katoa.
Ngā mate o te wā, haere, haere, haere atu.

Haere atu ki ngā mātua tūpuna ki te kāinga tūturu mō te tangata.
Tātou katoa kua whakakōtahitia mai i raro i tēnei pāetukutuku ipurangi, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.


Kei roto i ēnei iringa kōrero ngā kupu pānui mo ngāi tātou hei pupuritia, kia tipu, kia hua, kia puāwai.
Waiho mā ēnei kupu hei tautoko, hei manaaki, hei hiki i te oranga o ngā whānau me ngā hapū o Ngāi Te Rangi, me ngā uri katoa o ia whakatipuranga.